Xử lý nghiêm khắc phi công, tiếp viên vi phạm phòng dịch Covid-19