Xử lý những quán 'net' lén lút hoạt động ở Quảng Ngãi