Xử phạt gần 1 tỷ đồng trong ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện giao thông