Xử phạt phim 'Vợ ba', Cục Điện ảnh rũ bỏ trách nhiệm?