Xuân Bắc bị mắng te tua vì nói chuyện quá lễ phép

Lần lượt bố, ông và cụ đều không thể chịu được trước cách diễn đạt và thưa gửi dài dòng của 'tiến sỹ Xoáy'.

Siêu hài