Xuân Trường động viên và hứa đến sân cổ vũ U20 Việt Nam