Xuân Trường hoàn thiện kiểm tra y tế, tới đại bản doanh Buriram United ra mắt