Xuân Trường hỏng penalty, tuyển Việt Nam thua đàn em U22