Xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam