Xuất hiện Lạc Trôi phiên bản Trung Quốc

Đã hơn 2 tháng kể từ ra mắt đến thời điểm hiện tại Lạc Trôi của Sơn Tùng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giờ đây Lạc Trôi tiếp tục oanh tạc với phiên bản Trung Quốc

Giải trí