Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới sẽ mạnh dần lên thành bão số 11