Xuất hiện tài khoản Facebook mạo danh ca sĩ Thuỷ Tiên để nhận tiền quyên góp cứu trợ