Xuất khẩn cấp 5.000 tấn gạo hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung

Tổng cục Dự trữ nhà nước giao Cục Dự trữ nhà nước khu vực (DTNNKV) Nghệ Tĩnh xuất 1.000 tấn gạo cho tỉnh Hà Tĩnh; Cục DTNNKV Bình Trị Thiên xuất 3.000 tấn gạo cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Ngành Dự trữ nhà nước khẩn trương thực hiện công tác xuất cấp gạo hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 363/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 1599/QĐ-TTg ngày 19-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ, để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ, ngay trong ngày 19-10, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã ban hành các quyết định giao các Cục DTNNKV Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên và Đà Nẵng khẩn trương triển khai xuất cấp 5.000 tấn gạo cho các tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ. 

Trong đó, giao Cục DTNNKV Nghệ Tĩnh xuất 1.000 tấn gạo cho tỉnh Hà Tĩnh; Cục DTNNKV Bình Trị Thiên xuất cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo; giao Cục DTNNKV Đà Nẵng xuất 1.000 tấn gạo cho tỉnh Quảng Nam. 

Để kịp thời triển khai công tác xuất cấp gạo hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Trị đề nghị các địa phương sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng định mức theo quy định; đồng thời đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của địa phương khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cục DTNNKV trong việc giao, tiếp nhận gạo tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Tổng cục Dự trữ nhà nước cũng đã chỉ đạo các cục DTNNKV chuẩn bị sẵn sàng nguồn gạo, xây dựng kế hoạch xuất kho, bốc xếp, vận chuyển để bảo đảm giao gạo kịp thời theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các địa phương...

Theo Hương Thủy/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/981402/xuat-khan-cap-5000-tan-gao-ho-tro-nguoi-dan-cac-tinh-mien-trung

Tags: Nhà nước  |  kịp thời  |  chỉ đạo  |  Chính phủ  |  tiếp nhận  |  kế hoạch  |  Nhân Dân  |  Quảng Bình  |  địa phương