Xúc động lễ cưới đặc biệt của hai liệt sĩ hy sinh anh dũng ngày 17-2-1979