Xúc động những dòng chữ trong sổ tang Anh hùng phi công - Đại tá Nguyễn Văn Bảy