Ý nghĩa của ba chủ đề trên đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ dài 720m gồm ba chương: Mùa xuân thành phố, Hội nhập - phát triển và Vươn tới tương lai sẽ được khai mạc tối nay.

Xã hội