Ý thức, trách nhiệm của Việt Nam trong đại dịch Covid-19 làm gia tăng danh tiếng trên trường quốc tế