Yên Bái: 9 tháng cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 56 dự án

Trong 9 tháng, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 56 dự án, với tổng vốn đăng ký 4.414 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 12.300 tỷ đồng.

Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 56 dự án, với tổng vốn đăng ký 4.414 tỷ đồng (tăng 24 dự án so với cùng kỳ); cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 173 doanh nghiệp (bằng 63% kế hoạch năm và tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký 1.754 tỷ đồng; thành lập mới 67 hợp tác xã; 1.159 tổ hợp tác. Hiện toàn tỉnh có 2.301 doanh nghiệp, 477 hợp tác xã.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh 9 tháng ước đạt 12.300 tỷ đồng (bằng 72,3% kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ). Tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã giải ngân đạt trên 2.900 tỷ đồng (bằng 57,2% kế hoạch, tăng 44,5% so với cùng kỳ).

Hiện tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cùng với đó huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân các dự an đầu tư công trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo CHU LƯƠNG/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/yen-bai-9-thang-cap-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-cho-56-du-an-20201017120739679.htm

Tags: Yên Bái  |  Quyết định  |  tổng vốn  |  đăng ký  |  kế hoạch  |  phát triển  |  chủ trương  |  giải ngân  |  Tiến độ  |  đồng bằng