00:00

Yên Bái: Nuôi thứ vịt bầu chân thấp tè, cổ màu xanh, bán 1.000 con/tháng mà thương lái cứ hỏi còn không?

TIN LIÊN QUAN