Yêu cầu ngăn chặn các chiêu lách luật rút tiền mặt từ thẻ tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm soát, ngăn chặn hiện tượng chuyển tiền từ thẻ tín dụng vào tài khoản thanh toán để rút tiền mặt .

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ thời gian gần đây, có hiện tượng một số ngân hàng hướng dẫn chủ thẻ tín dụng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với lãi suất thấp hơn so với việc rút tiền mặt tại máy ATM (Báo Người Lao Động đã từng phản ánh trong bài Lách luật rút tiền thẻ tín dụng số ra ngày 22-7-2019). Theo đó, chủ thẻ tín dụng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ yêu cầu chuyển tiền từ thẻ đến tài khoản cá nhân rồi rút tiền mặt để tiêu dùng. Khi đó, chủ thẻ chi trả cho ngân hàng lãi suất khoảng 1,69%/tháng (gần 20,3%/năm), thấp hơn rất nhiều so với việc rút tiền mặt tại máy ATM (bao gồm phí rút tiền mặt 3%-4%, cộng với lãi suất 28%-47,88%/năm.

Ngoài ra, thông qua việc mua khống hàng hóa, một số chủ thẻ tín dụng bắt tay với các điểm chấp nhận thẻ để núp bóng việc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với chi phí thấp.

Khách hàng rút tiền tại trụ ATM. Ảnh minh họa

Trước các hiện tượng trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại và đơn vị thành viên tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc đơn vị chấp nhận thẻ thông đồng với chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán khống (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) với mục đích rút tiền mặt.

Đối với thẻ tín dụng, các ngân hàng thương mại phải có quy định rõ về phạm vi sử dụng thẻ tín dụng như:thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; rút tiền mặt tại POS được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ.

Đồng thời, triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn việc lợi dụng thẻ tín dụng để sử dụng vào các mục đích không đúng quy định, như: sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải điểm chấp nhận thẻ); rút tiền mặt tại POS của điểm chấp nhận thẻ, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; rút tiền mặt tại POS được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ.

Theo Thy Thơ/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/kinh-te/yeu-cau-ngan-chan-cac-chieu-lach-luat-rut-tien-mat-tu-the-tin-dung-20190821101813376.htm

Tags: rút tiền  |  Thẻ tín dụng  |  thanh toán  |  chấp nhận thẻ  |  ngăn chặn  |  hàng hóa  |  ngân hàng nhà nước  |  sử dụng  |  yêu cầu  |  Hiện tượng