Yêu cầu xin tị nạn vào châu Âu giảm mạnh do đại dịch COVID-19