bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà làm Thứ trưởng Bộ N

Tin tức mới nhất về bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà làm Thứ trưởng Bộ N