Hai nhóc tỳ lai Tây của Elly Trần 'gây sốt' nhờ thần thái cực chất