iPhone 11, iPhone 11 Pro và 11 Pro Max vẫn sử dụng chip modem của Intel thay vì Qualcomm