iPhone 11 rất tốt nhưng Android fan, đặc biệt là Note fan rất tiếc, vì toàn cái họ đã có