00:00

iPhone 6 Plus phát nổ, bốc khói nghi ngút trong lớp học

TIN LIÊN QUAN