iPhone X Plus sẽ có 5 màu bóng lộn kiêu sa, 3 camera ở mặt sau?

Liệu đây có phải ý đồ của Apple cho thế hệ iPhone mới trong năm nay của mình?

Kinh doanh