iPhone XR và XS sẽ được cập nhật tính năng camera mới nhất của iPhone 11