iPhone bán tại Việt Nam sẽ có chất lượng khác ở Mỹ, Nhật