Học nghề mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho giới trẻ

Học nghề mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho giới trẻ

Hiện nay, nhiều học sinh chọn nghề chỉ căn cứ vào sự hấp dẫn thời thượng thay vì căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động dẫn tới lãng phí cơ hội, thậm chí cả những quyết định sai lầm về nghề nghiệp, cuộc đời tương lai. Thiếu định hướng nghề nghiệp cũng là lý do dẫn tới tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nguồn nhân lực.

11/06

Xem tiếp