Một Thị trưởng bị trói cả giờ đồng hồ ngoài đường vì không giữ lời hứa với dân

Một Thị trưởng bị trói cả giờ đồng hồ ngoài đường vì không giữ lời hứa với dân

Việc Thị trưởng bị trói trong suốt một tiếng đồng hồ ngay ngoài đường thể hiện sự không hài lòng của người dân về sự phục vụ của lãnh đạo này.

09/03

Xem tiếp