20 giờ khám phá vụ người Hàn Quốc sát hại bạn thân