Bộ Công an chỉ rõ loại pháo hoa người dân được đốt vào lễ, Tết