Bộ Công an phân tích về quy định về sử dụng pháo hoa