Góp ý vào các đề án mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19-9, tại thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương góp ý vào các đề án mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tham dự.

Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở các quy định hiện hành, Nghị quyết của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, thành phố đã triển khai xây dựng hai đề án: Đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại thành phố; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2019-2021 (bao gồm sắp xếp 3 quận thành đơn vị hành chính mới là thành phố Thủ Đức). Hiện hai đề án này được các bộ, ngành Trung ương cơ bản ủng hộ.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thông qua hội nghị, các đại biểu chỉ ra những mặt được và tồn tại khi thực hiện các đề án, đồng thời khuyến nghị cho thành phố con đường tốt nhất và ngắn nhất để thực hiện các đề án gắn với các giải pháp mang tính căn cơ. Từ đó, giúp thành phố tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cả nước.

Theo Nguyễn Lê/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/978794/gop-y-vao-cac-de-an-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-tai-thanh-pho-ho-chi-minh

Tags: Hồ Chí Minh  |  thành phố  |  Trung Ương  |  Hội nghị  |  thực hiện  |  phát triển  |  đồng thời  |  sắp xếp  |  hành chính  |  Hồ Chí Minh Nguyễn Thành