Lê Bình Gaming liên tục cập nhật trạng thái bất ổn, xác nhận 'crush' Heavy Alice thật