Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề Biển Đông ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc