LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NAM

Việt Nam Brunei 6:0 25/11
Malaysia Myanmar 1:1 25/11
Philippines Campuchia 1:1 25/11
Thái Lan Indonesia 0:2 26/11
Lào Singapore 0:0 26/11
Myanmar Philippines 2:1 27/11
Campuchia Timor-Leste 5:0 27/11
Việt Nam Lào 6:1 28/11
Brunei Thái Lan 0:7 28/11
Singapore Indonesia 0:2 28/11
Timor-Leste Myanmar 1:3 29/11
Philippines Malaysia 1:0 29/11
Lào Brunei 3:0 01/12
Thái Lan Singapore 3:0 01/12
Việt Nam Indonesia 2:1 01/12
Malaysia Timor-Leste 4:0 02/12
Myanmar Campuchia 2:1 02/12
Lào Thái Lan 0:2 03/12
Singapore Việt Nam 0:1 03/12
Indonesia Brunei 8:0 03/12
Campuchia Malaysia 3:1 04/12
Timor-Leste Philippines 1:6 04/12
Brunei Singapore 0:7 05/12
Indonesia Lào 4:0 05/12
Việt Nam Thái Lan 2:2 05/12
Myanmar Indonesia 2:4 07/12
Việt Nam Campuchia 4:0 07/12
Nhất A Nhì B 15:00 07/12
Nhất B Nhì A 19:00 07/12
Campuchia Myanmar 2:2 p(4:5) 10/12
Việt Nam Indonesia 3:0 10/12
Thua BK 1 Thua BK 2 15:00 10/12
Thắng BK 1 Thắng BK 2 19:00 10/12

BẢNG TỔNG SẮP HUY TRƯƠNG

QUỐC GIA TỔNG
Phillipines 149 117 119 385
Việt Nam 98 85 103 286
Thái Lan 92 102 122 316
Indonesia 72 83 111 266
Malaysia 55 58 71 184
Singapore 53 46 69 168
Myanmar 4 18 51 73
Campuchia 4 6 36 46
Brunei 2 5 6 13
Lào 1 5 27 33
Đông Timor 0 1 5 6