Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2014

Từ ngày 1/1/2014, mức lương tối thiểu vùng sẽ từ 1,9 triệu đến 2,7 triệu đồng/tháng, tăng 250.000 - 350.000 đồng so với hiện nay.

Đó là nội dung chính trong Nghị định 182/2013 thay thế Nghị định 103/2012, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo đó, người lao động (NLĐ) làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình… sẽ được hưởng mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2014  như sau:

Vùng 1 là 2,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 2,4 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 2,1 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 1,9 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

Ảnh minh họa

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng như trên là cơ sở để doanh nghiệp và NLĐ thỏa thuận tiền lương.

Theo đó, mức tiền lương tính theo tháng trả cho NLĐ chưa qua đào tạo bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương thấp nhất trả cho NLĐ đã qua học nghề, kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng nêu trên, doanh nghiệp xác định, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp.

Đồng thời doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm điều chỉnh mức lương ghi trong hợp đồng lao động của NLĐ cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp thỏa thuận, trả lương cho NLĐ cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Nghị định 182/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2014.

Theo Vneconomy.vn