Xôn xao dự thảo tinh giản 100.000 công chức

Tinh giản 100.000 biên chế sẽ có hiện tượng trù dập

Việc tinh giản biên chế theo nghị định 132 trước đây còn nhiều hạn chế, chưa thật sự giảm được những người cần giảm.

Bà Nguyễn Thị Khá, Ủy viên thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết để việc tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức hiệu quả cần phải thực sự khách quan.

Các cơ quan, tổ chức Nhà nước phải làm việc cương quyết, không được nể nang, né tránh, ngại va chạm và đặc biệt chưa thực hiện tốt việc rà soát.

Chia sẻ về vấn đề tinh giản 100.000 biên chế của Nhà nước, bà Khá cho biết không ngoại trừ khả năng lãnh đạo cơ quan, tổ chức lợi dụng để trù dập cán bộ, viên chức.

Bà Nguyễn Thị Khá

Theo bà, các cơ quan tổ chức khi thực hiện việc tinh giản cán bộ, viên chức phải thực hiện một cách khách quan và công khai, góp ý xem người đó được bao nhiêu ý kiến đồng ý cho nghỉ việc.

Bên cạnh đó, hàng năm cơ quan, tổ chức phải bỏ phiếu tín nhiệm xem cơ quan, đơn vị có bao nhiêu người không được tín nhiệm.

Nếu những vấn đề này được thực hiện minh bạch, công tác tinh giản mới hiệu quả.

Theo Vtc.vn