Những con gà biết bay ở Trung Quốc

Hàng trăm con gà ở một nông trại trên núi đã bay lên không trung sau khi người chủ thổi còi gọi chúng về ăn.

Chuyện lạ