Trang phục thi đấu là thứ quan trọng, thứ khác có hay không, kệ

Lần sau thì nhớ chọn bộ nào nó đơn giản một chút thôi nhé các ngài.

Siêu hài