Cười vỡ bụng: Lỗi tại cái...hột mít

Nhờ có sở thích dân giã mà chàng trai đã 'ghi điểm' mạnh mẽ trong mắt nhà người yêu.

Siêu hài