Tưởng có tí nhan sắc mà to à?

Tuổi trẻ ai cũng một thời bồng bột như này.

Siêu hài