Chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi nhưng vẫn không nhịn được cười

Không cố ý, hoặc cố ý nhưng những tình huống khó đỡ này thì không thể nhịn được cười

Cười