Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Định troll bạn gái, ai ngờ...

Siêu hài