Chết cười trước màn dạy ngồi thiền siêu "lầy lội" của Mạc Văn Khoa

Mạc Văn KHoa mà đã ra tay thì không ai là không cười!

Siêu hài