Phương Mỹ Chi và những áp lực vô hình mà sao nhí phải đối mặt

Liệu có phải đây là cái giá cho việc nổi tiếng quá sớm của Phương Mỹ Chi?

Giải trí