Cổ vật Trung Quốc gần 3.000 năm bán đấu giá 27 triệu USD

Một nhà sưu tầm đồ cổ giấu tên đã mua chiếc đĩa cổ từ thời Tây Chu khoảng 1.000 năm trước công nguyên với giá 27,3 triệu USD hồi cuối tuần qua.

Kinh doanh