Người đàn ông vứt lại hơn 3 tỷ đồng khi thấy cảnh sát

Thấy lực lượng tuần tra, người đàn ông vứt lại thùng giấy chứa gần 1 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 3 tỷ đồng) rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Pháp luật