Giải mã vũ khí: Hệ thống phòng không đất đối không - Tập 1

Với chức năng bảo vệ binh lính khỏi các cuộc tấn công từ trên không, đây là hệ thống phòng không hỗ hợp gồm cả pháo và tên lửa

Quân sự