Bom đinh được sử dụng trong vụ khủng bố ở sân vận động Manchester

Quả bom có sức sát thương lớn được các nhà chức trách của Anh nghi là bom đinh

Quân sự