Trăn non chào đời bị kỳ đà ngấu nghiến ăn sạch

Trăn mẹ đã quá chủ quan khi không bảo vệ con mình ở giây phút quan trọng nhất khiến cả bầy con vừa chào đời đã bị kỳ đà tới ăn sạch.

Thế giới động vật