Cảnh sát có vũ trang đứng ngập sân Thuwunna, sẵn sàng cho cđv quá khích lên xe thùng

Trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam có khoảng 500 cảnh sát và 1000 nhân viên an ninh được huy động cho sự kiện.

Thể thao