Cực đơn giản: Cách giải cứu ô tô bị sa lầy siêu thông minh

Cát và bùn không còn là vấn đề với cách giải cứu siêu thông minh này, đặc biệt là không cần thiết bị đặc chủng nào

Xã hội