Tin độc quyền: Trẻ bụ bẫm vẫn bị suy dinh dưỡng

Một số nghiên cứu cho thấy, tại các thành phố lớn ở nước ta, số lượng trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân ước tính khoảng 100.000 trẻ, nhưng trẻ bị suy dinh dưỡng thể thừa cân béo phì cũng đã xấp xỉ con số đó.

Xã hội