Thủ tướng: Cần chấm dứt ngay việc 'ngâm' hồ sơ dự án

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng xét duyệt hồ sơ chậm diễn ra nhiều nơi, nhiều khâu nhất là các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Xã hội