Đoạn clip ghi lại cảnh tượng cô bồ nhí bám trên cửa sổ khách sạn và bị ngã từ tầng 7 xuống

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng cô bồ nhí bám trên cửa sổ khách sạn và bị ngã từ tầng 7 xuống.

Thời sự