98% khán giả cho rằng Hoài Linh 'già' hơn Lý Hải

Dù sinh cùng năm nhưng nhìn qua bề ngoài thì đa số người được hỏi đều không nghĩ những cặp nghệ sĩ Việt trong khảo sát bằng tuổi nhau.