Cách mà sinh viên nộp bài khi bị thầy không nhận

Một bộ phim hài hước về sinh viên, trong đó có đoạn xử lý khá thông minh của các sinh viên khi nộp bài thi muộn. Dù rằng thầy đã cố từ chối nhưng các chàng khá láu cá bằng cách trộn bài để có thể nộp bài...