Mary tuột khỏi tay chồng và rơi xuống sàn trong America's Got Talent

Được đánh giá là đầy mạo hiểm, pha tuột người của Mary và Tyce đã gặp tai nạn khi người chồng không giữ được chân vợ.