Cảnh giác: Giả thuê vàng cho đám cưới để cướp

Hiện có nhiều tiệm vàng cho thuê trang sức trong lễ cưới, đó chính là miếng mồi ngon cho những kẻ gian tham lam