Gần 200 cảnh sát, 30 xe chữa cháy kho hàng trong cảng Sài Gòn

Hàng trăm cảnh sát, 29 xe chữa cháy cùng thuyền và 2 ca nô đã được tổng điều động để dập đám cháy lớn giữa đêm ở kho hàng rộng 5.000 m2 thuộc cảng Sài Gòn.