Giải mã vũ khí: Xu hướng phát triển công nghệ quân sự tương lai – Phần 2

Trong tương lai chiến tranh sẽ diễn ra như thế nào, các cuộc xung đột trong tương lại chắc chắn sẽ khác. Với những gì từng xảy ra trong quá khứ, cần phải tìm ra những vũ khí mới để tìm ra và tấn công những nhóm vũ trang chống đối.