Giải mã vũ khí: Hệ thống phòng không đất đối không - Tập 2

Với chức năng bảo vệ binh lính khỏi các cuộc tấn công từ trên không, đây là hệ thống phòng không hỗ hợp gồm cả pháo và tên lửa