Tân Hoa hậu Kim Ngọc trả lời ứng xử về 12 huyện đảo Việt Nam

Hoa hậu Nguyễn Thị Kim Ngọc kể tên được 7 trên 12 huyện đảo nhưng phần ứng xử của cô khá ngắt quãng và ấp úng.